„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Административно право

Обжалване на индивидуални административни актове

Обжалване на наказателни постановления по Закона за административните нарушения и наказания ( наказателни постановления за извършени административни нарушения, при  пътно транспортни произшествия,  съставени при нарушеня на други закони, включително и във връзка с нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове и други закони)

Ппроцесуално представителство и защита при прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител,