„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Наказателно право

Защита на потърпевши от престъпление от общ характер (предявяване на граждански иск, конституиране като частен обвинител)

Защита на потърпевши по дела от частен наказателен характер