„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Трудово право

Процесуална защита по трудови спорове (незаконно уволнение, неизплатени възнагарждения и обезщетения и други)

Процесуална защита при трудова злополука.