„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Трудово право

Процесуална защита срещу незаконно уволнение по трудови договори и получаване на обезщетения и неизплатени трудови възнаграждения както по трудово, така и по служебно правоотношение, трудова злополука.