„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Търговско право

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества , изготвяне на необходимите документи  за регистриране на търговски дружества и извършване на промени в търговските дружества, съдебна защита при търговски спорове.