„Правото е изкуство на доброто и справедливото” Целз

Търговско право

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества ,

Изготвяне на документи за регистрация и промени на търговски дружества,

Процесуално представителство при търговски спорове.